PHÒNG GD& ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC QUANG

 
  
 

Số:   /KHCM-PQ2

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

            Phước Quang, ngày 20 tháng  12  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

   Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 683/PGDĐT ngày 04/11/2021 về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021-2022;

Trường tiểu học số 2 Phước Quang xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy nội dung giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021– 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao ý thức an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp tiểu học.

2. Sau khi được học chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, học sinh có đủ hiểu biết và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh.

II. YÊU CẦU

1. Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình giáo dục về an toàn giao thông năm học 2021-2022.

2. 100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm là:

Đối với học sinh:

- Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn.

- Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt.

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; văn hóa khi tham gia giao thông.

2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơ đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại vật, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

- Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông; trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao, đội; thông qua hệ thống phát thanh...

- Tuyên truyền, giáo dục lồng ghép qua các giờ giảng dạy chính khóa, thông qua các hoạt động ngoại khóa;.đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, Website của trường...

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy;

- Dừng lại quan sát trước khi qua đường;

- Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

- Tổ chức hoạt động “Ngày hội an toàn giao thông” bằng các hình thức đố vui để học, rung chuông vàng, các khẩu hiệu tuyên truyền, nói chuyện trước cờ, mời công an giao thông về nói chuyện về ATGT, mời kỹ thuật viên hãng xe Honda về hướng dẫn đội mũ bảo hiểm.

- Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các lớp về giáo dục công tác giáo dục ATGT trong trường

- Nghiên cứu nội dung, đề xuất đưa vào tài liệu giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông chính khóa cho phù hợp với lứa tuổi,

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Phối hợp với Tổng phụ trách Đội triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch Đội

- Thực hiện nghiêm túc chương trình Giáo dục ATGT theo quy định.

 

 

Cụ thể:

KHỐI

TUẦN 11

TUẦN 12

TUẦN 13

TUẦN 14

GHI CHÚ

Tiết SHTT

Tiết SHTT

Tiết SHTT

Tiết SHTT

1

Chủ đề 1

Chủ đề 2

Chủ đề 3

Chủ đề 4

 

2

Chủ đề 2

Chủ đề 3

Chủ đề 4

Chủ đề 1

 

3

Chủ đề 3

Chủ đề 2

Chủ đề 1

Chủ đề 4

 

4

Chủ đề 4

Chủ đề 5

Chủ đề 6

Chủ đề 7

 

5

Chủ đề 4

Chủ đề 5

Chủ đề 6

Chủ đề 8

 

- Tích hợp tuyên truyền ATGT trong các môn học.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện quy định về ATGT, qua học sinh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh.

- Những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông GVCN có biện pháp giáo dục học sinh và thông báo phụ huynh biết để cùng phối hợp.

- Giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng.

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học.

Trên đây là kế hoạchtriển khai thực hiện chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021-2022 của nhà trường, yêu cầu Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả trong tháng 12/2021. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì cần phản ánh kịp thời cho lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh./.

 

Nơi nhận:

- TPT Đội (t/hiện);

- GVCN các lớp (t/hiện);

- Lưu VT, Hồ sơ CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Bùi Văn Chánh