Thầy BÙI VĂN CHÁNH-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng

Email:chanhphuochung1@gmail.com

Điện thoại: 0977274915

 

Thầy LÂM THANH HIỆP-Phó hiệu trưởng

Email: lamthanhhieppq2@gmail.com

Điện thoại: 07724421800